Suomalaisen lionstoiminnan juuret

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö
Vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö, suojeluskuntajärjestö syntyi 1917 ja varsinkin 1918 eri puolille maata, järjestyksen ylläpitämiseksi muodostetuista suojeluskunnista. Suojeluskunnan rinnalle perustettiin vuonna 1921 Lotta-Svärd -yhdistys. Järjestön toiminta vahvistettiin lailla vuonna 1927.

Itsenäisessä Suomessa syksyn 1939 tapahtumat johtivat siihen, että sodan uhka pakotti järjestämään ylimääräiset kertausharjoitukset. Suojeluskuntajärjestö luovutti noihin aikoihin runsaasti aseita ja tarvikkeita kenttäarmeijalle, joita järjestö oli hankkinut omin varoin ja keräyksin.

Myöhemmät tapahtumat johtivat siihen, että suojeluskuntajärjestöjen toiminta lakkautettiin Liittoutuneiden johdon toimesta syksyllä 1944. Suojeluskuntien omaisuus, varat ja kiinteistöt jaettiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Auttamisen tarve - lionstoiminnan käynnistyminen Suomessa
Maahamme oli syntynyt mitä ilmeisimmin tyhjiö ja tarve auttaa, sillä tämän jälkeen käynnistyi aktiivinen toimeliaisuuden vaihe suomalaisessa yhdistyshenkisessä väestössä, sosiaalinen tilaus ikkunoiden avaamisesta länteen. Alkoi vilkas yhteyksien solmiminen vapaaseen maailmaan.

Läntinen naapurivaltiomme Ruotsi oli tässä suhteessa luontevin yhteistyökumppani. He olivat ensimmäisten maahamme perustettujen lionsklubien perustajajäsenten innoittajia, opastajia ja kummeja. Suomalainen lionstoiminta alkoi Lions Club Helsinki-Helsingfors -klubin perustamisella vuonna 1950.

Monien maahamme 1950-luvulla perustettujen lionsklubien perustajajäsenet olivatkin entisiä ja aktiivisia suojeluskuntatyössä mukana olleita miehiä ja lady-puolisot Lotta-Svärd -yhdistyksen jäseniä.

Yksikään järjestö ei ole Suomessa ja maailmalla levinnyt näin laajalle, eikä ole niin lähellä auttamiaan ihmisiä kuin me - lionit. We Serve !